سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

گالری مسجد شیخ لطف الله اصفهان

  • ۱۵۵

پیام رهبرانقلاب اسلامی به کنگره عظیم حج +پوستر

  • ۵۸

شاخصه های مسجد طراز اسلامی در صدر اسلام

  • ۲۰۴

دانلود تابلو اعلانات،هفته چهارم تیر ۱۳۹۸

  • ۹۶

جای اختصاصی در مسجد

  • ۱۴۳

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۳۵۸

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۲۲۲

استفتائات احکام مسجد - اردیبهشت 98

  • ۱۹۱

هر مسجد یک خانه

  • ۸۲

سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

«شماره تلفن: 32221161 - 32241520»

«فکس: 32404287»

ID: @masajedalborz 🌎

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نقشه مرکز رسیدگی به امور مساجد