وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

مجموعه پوستر مسجد(بخش دوم) + دانلود

  • ۵۷۹
مجموعه پوستر مسجد(بخش دوم) + دانلود

یادداشتی بر تقدس نام مساجد و آثار آن

  • ۲۱۴
یادداشتی بر تقدس نام مساجد و آثار آن

طرح «هرمسجد یک حقوق‌دان» در مساجد

  • ۲۴۳
طرح «هرمسجد یک حقوق‌دان» در مساجد

آسیب شناسی مسجد (بزرگ سازی)

  • ۴۴۳
آسیب شناسی مسجد (بزرگ سازی)

جای اختصاصی در مسجد

  • ۳۷۳
جای اختصاصی در مسجد

معرفی چهار نشریه برای مسجد

  • ۴۶۹
معرفی چهار نشریه برای مسجد

ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی

  • ۴۵۱
ویژه نامه مسجد به همت بسیج دانشجویی