وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

  • ۳۷۴
جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

  • ۲۴۶
جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

  • ۱۴۷
ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

فیش منبر / ادب

  • ۲۳۵
فیش منبر / ادب

جلسه شورای اداری امور مساجد

  • ۱۲۷
جلسه شورای اداری امور مساجد

دریافت کارت استخر

  • ۱۲۸
دریافت کارت استخر