وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

  • ۱۸۱
جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

  • ۹۳
ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

  • ۲۰۳
ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

فیش منبر / ادب

  • ۱۸۰
فیش منبر / ادب

جلسه شورای اداری امور مساجد

  • ۹۷
جلسه شورای اداری امور مساجد

دریافت کارت استخر

  • ۹۵
دریافت کارت استخر