وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

  • ۷۵۷
جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

  • ۳۷۰
جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

  • ۲۹۱
ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

فیش منبر / ادب

  • ۳۵۹
فیش منبر / ادب

جلسه شورای اداری امور مساجد

  • ۱۹۴
جلسه شورای اداری امور مساجد

دریافت کارت استخر

  • ۱۹۶
دریافت کارت استخر