وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

دریافت کارت استخر

  • ۹۵
دریافت کارت استخر

مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

  • ۹۹
مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

جای اختصاصی در مسجد

  • ۱۹۴
جای اختصاصی در مسجد

مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

  • ۲۰۵
مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

معرفی چهار نشریه برای مسجد

  • ۲۴۸
معرفی چهار نشریه برای مسجد