سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

پیام رهبرانقلاب اسلامی به کنگره عظیم حج +پوستر

  • ۵۸

بسته رسانه‌ای مسجد، هفته سوم مرداد ۱۳۹۸ +دانلود

  • ۶۲

مساعدت هزار و نه مسجد به مناطق سیل‌زده

  • ۷۲

جذب جوانان به مسجد با میز پینگ پنگ نیست + کلیپ

  • ۲۰۱

معرفی چهار نشریه برای مسجد

  • ۱۶۴

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۳۵۸

هفته نامه مسجدی سنگر محله

  • ۱۵۲

شما می‌توانید این نشریه مسجدی تربیتی را هر هفته با نام و نشان مجموعه خودتان چاپ کنید. هم‌چنین با افزودن و تغییر مطالب این نشریه، آن را متناسب با محله، مسجد یا اداره محل کار خود روزآمد کنید. 

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۲۲۲

نشست مشترک مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

  • ۱۱۷

سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

«شماره تلفن: 32221161 - 32241520»

«فکس: 32404287»

ID: @masajedalborz 🌎

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نقشه مرکز رسیدگی به امور مساجد