سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

ایده هیئت دانش‌آموزی مسجد

  • ۱۲۴

فراخوان بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز

  • ۸۹

هفته‌نامه مسجدی سنگرمحله، هفته چهارم تیر ۱۳۹۸

  • ۹۹

دانلود تابلو اعلانات،هفته چهارم تیر ۱۳۹۸

  • ۱۲۳

یادداشتی بر هم مسیر کردن جوان در مسجد

  • ۱۹۳

معرفی چهار نشریه برای مسجد

  • ۲۰۱

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۲۶۱

هر مسجد یک خانه

  • ۱۰۴

سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

«شماره تلفن: 32221161 - 32241520»

«فکس: 32404287»

ID: @masajedalborz 🌎

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نقشه مرکز رسیدگی به امور مساجد