وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۲۹۴۵
شرح وظایف خادم مسجد

«شرایط عمومی خادم»

بنا به مصوبه اعضاء محترم شورای سیاست گذاری مقرر گردیده است که خادمین مساجد شرایط ذیل را داشته باشند:

1- مؤمن و متدین به شعائر دین مب