سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۱۴۱

جایگاه امامت مسجد

  • ۷۱

دانلود کتاب آداب امامت مسجد | مولف: آقای علیدوست

  • ۱۵۰

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۶۴۹

مراحل صدور حکم امام مسجد

  • ۲۶۰

سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

«شماره تلفن: 32221161 - 32241520»

«فکس: 32404287»

ID: @masajedalborz 🌎

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نقشه مرکز رسیدگی به امور مساجد