سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

 • ۱۳۶

احکام و بهداشت مساجد (ویژه خدام) + دانلودpdf

 • ۴۷

جایگاه امامت مسجد

 • ۷۰

نماهنگ مقایسه‌ی نگاه اسلامی و نگاه غربی در مسئله‌ی زن

 • ۵۵

دانلود کتاب آداب امامت مسجد | مولف: آقای علیدوست

 • ۱۵۰

مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

 • ۱۶۶

صدور حکم هیئت امناء مسجد

 • ۴۲۱

 

شرح وظایف امام جماعت مسجد

 • ۶۳۸

شرح وظایف خادم مسجد

 • ۱۰۸۲

   

مراحل صدور حکم امام مسجد

 • ۲۵۹

اساسنامه و شرح وظایف شورای سیاستگذاری

 • ۳۷۱

شرح وظایف هیئت امناء

 • ۷۸۲

سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

«شماره تلفن: 32221161 - 32241520»

«فکس: 32404287»

ID: @masajedalborz 🌎

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نقشه مرکز رسیدگی به امور مساجد