وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۳۲۱
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

جایگاه امامت مسجد

  • ۱۴۶
جایگاه امامت مسجد

مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

  • ۲۴۷
مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۷۰۵
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۱۱۲۵
شرح وظایف امام جماعت مسجد

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۱۷۷۹
شرح وظایف خادم مسجد

   

مراحل صدور حکم امام مسجد

  • ۴۵۷
مراحل صدور حکم امام مسجد

شرح وظایف هیئت امناء

  • ۱۵۶۳
شرح وظایف هیئت امناء