وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۸۵۱
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

جایگاه امامت مسجد

  • ۲۰۴
جایگاه امامت مسجد

مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

  • ۳۱۸
مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۱۱۶۲
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۱۸۶۳
شرح وظایف امام جماعت مسجد

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۲۸۹۶
شرح وظایف خادم مسجد

   

مراحل صدور حکم امام مسجد

  • ۶۵۱
مراحل صدور حکم امام مسجد

شرح وظایف هیئت امناء

  • ۳۱۵۵
شرح وظایف هیئت امناء