وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۵۶۳
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

جایگاه امامت مسجد

  • ۱۷۷
جایگاه امامت مسجد

مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

  • ۲۸۱
مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۹۶۰
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۱۵۰۳
شرح وظایف امام جماعت مسجد

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۲۳۵۶
شرح وظایف خادم مسجد

   

مراحل صدور حکم امام مسجد

  • ۵۶۲
مراحل صدور حکم امام مسجد

شرح وظایف هیئت امناء

  • ۲۳۹۸
شرح وظایف هیئت امناء