وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۲۰۵
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

جایگاه امامت مسجد

  • ۱۰۳
جایگاه امامت مسجد

مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

  • ۲۰۵
مشخصه بانوان موفق مسجدی چیست؟

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۵۳۵
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۸۰۱
شرح وظایف امام جماعت مسجد

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۱۳۰۴
شرح وظایف خادم مسجد

   

مراحل صدور حکم امام مسجد

  • ۳۳۸
مراحل صدور حکم امام مسجد

شرح وظایف هیئت امناء

  • ۹۸۳
شرح وظایف هیئت امناء