وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۲۰۵
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

منشور اخلاقی

  • ۳۱۵
منشور اخلاقی

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۵۴۳
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد

  • ۵۹۵
اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد