وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

منبرهایی برای جوانان

  • ۱۶۷
منبرهایی برای جوانان

جشن روزه اولی‌ها

  • ۱۵۷
جشن روزه اولی‌ها

ایده مسجدی فراخوان عکس رمضان

  • ۱۶۹
ایده مسجدی فراخوان عکس رمضان

برگ‌هایی از دفتر انقلاب

  • ۱۶۲
برگ‌هایی از دفتر انقلاب

جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

  • ۳۱۶
جلسات اولیاء و مربیان در مسجد

مسجد مقر فرماندهی فرهنگی محله

  • ۱۷۹
مسجد مقر فرماندهی فرهنگی محله

ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

  • ۲۳۷
ایده های مدیریتیِ مساجد سنگاپور

اینجا همه چیز مسجد محور است

  • ۲۷۳
اینجا همه چیز مسجد محور است

طرح ملی قرائت زیارت امین الله

  • ۲۱۴
طرح ملی قرائت زیارت امین الله

بازی‌های گروهی و اردویی

  • ۱۹۰
بازی‌های گروهی و اردویی