سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

استفتائات جدید آذر ماه منتشر شد

  • ۴۴

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید ویژه آذر ماه را منتشر کرد.

جای اختصاصی در مسجد

  • ۱۴۳

استفتائات احکام مسجد - اردیبهشت 98

  • ۱۹۱

استفتائات احکام مسجد - خرداد 98

  • ۱۶۳

رساله آموزشی مسجد

  • ۱۵۵

سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

«شماره تلفن: 32221161 - 32241520»

«فکس: 32404287»

ID: @masajedalborz 🌎

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نقشه مرکز رسیدگی به امور مساجد