وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

  • ۳۰۴
جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

ابلاغیه سالروز تاسیس شورای نگهبان

  • ۲۶۷
ابلاغیه سالروز تاسیس شورای نگهبان

منشور اخلاقی امور مساجد

  • ۴۰۶
منشور اخلاقی امور مساجد

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۷۰۶
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۷۰۵
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

نظام فنی مهندسی مساجد

  • ۴۶۱
نظام فنی مهندسی مساجد

نظام حقوقی مساجد

  • ۵۴۶
نظام حقوقی مساجد

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۱۱۲۶
شرح وظایف امام جماعت مسجد