سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

ابلاغیه توصیه های انتخاباتی امور مساجد استان البرز

 • ۲۸

آیین نامه برگزاری مجالس ختم در مساجد

 • ۲۴۰

بیانیه امور مساجد استان البرز درخصوص حوادث اخیر کشور

 • ۸۳

دعوت از ائمه مساجد برای ارسال فعالیت های فرهنگی و تبلیغی برگزیده مسجد جهت انتشار در سایت امور مساجد

 • ۱۳۸

ابلاغیه گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 • ۸۳

ابلاغیه سالروز تاسیس شورای نگهبان

 • ۱۶۳

منشور اخلاقی

 • ۱۹۵

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

 • ۳۵۸

صدور حکم هیئت امناء مسجد

 • ۳۴۲

 

نظام فنی مهندسی مساجد

 • ۲۳۸

نظام حقوقی مساجد

 • ۲۶۵

شرح وظایف امام جماعت مسجد

 • ۵۰۸

شرح وظایف خادم مسجد

 • ۸۷۷

   

مراحل صدور حکم امام مسجد

 • ۲۱۸

اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد

 • ۳۹۹

سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

«شماره تلفن: 32221161 - 32241520»

«فکس: 32404287»

ID: @masajedalborz 🌎

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نقشه مرکز رسیدگی به امور مساجد