وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

ابلاغیه سالروز تاسیس شورای نگهبان

  • ۲۲۵
ابلاغیه سالروز تاسیس شورای نگهبان

منشور اخلاقی

  • ۳۱۷
منشور اخلاقی

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۵۴۴
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۵۳۵
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

نظام فنی مهندسی مساجد

  • ۳۵۴
نظام فنی مهندسی مساجد

نظام حقوقی مساجد

  • ۴۲۲
نظام حقوقی مساجد

شرح وظایف امام جماعت مسجد

  • ۸۰۲
شرح وظایف امام جماعت مسجد

شرح وظایف خادم مسجد

  • ۱۳۰۷
شرح وظایف خادم مسجد