وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی مسجد

  • ۱۷۰
آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی مسجد

چرا حسینیه و تکیه جایگزین مسجد شد؟

  • ۱۴۴
چرا حسینیه و تکیه جایگزین مسجد شد؟

تنوع مدیریت در مساجد؛ فرصت یا تهدید

  • ۱۷۶
تنوع مدیریت در مساجد؛ فرصت یا تهدید